95% van de rugklachten komt door overbelasting of verkeerde tiltechnieken

Ergonomisch verantwoorde hef- en tiltechnieken

Rugklachten zijn een veelvoorkomend probleem bij bedrijven waarin frequent (zware) objecten getild worden. Hoewel het op korte termijn enkel een vervelende pijn lijkt, kan het langdurig toepassen van verkeerde tiltechnieken leiden tot aandoeningen zoals een hernia of artrose. Bij Tiltechnieken.nl zijn wij ervan overtuigd dat het voorkomen van rugklachten beter is dan het behandelen ervan.

Vanuit dit opzicht hebben wij voorlichtingsmateriaal ontwikkeld om iedereen te informeren over de juiste hef- en tiltechnieken. Met opvallende posters, brochures en aanvullende trainingen helpen wij zowel kleine als grote bedrijven bij het voorlichten van hun medewerkers.

Voorlichtingsmateriaal

Zelfs wanneer u meerdere malen een informatiesessie heeft gegeven over hef- en tiltechnieken, is de kans groot dat ze niet systematisch toegepast worden. Door voorlichtingsmateriaal op relevante plekken in uw bedrijf op te hangen of uit te delen, geeft u uw medewerkers een geheugensteuntje wanneer zij bezig zijn met het tillen van (zware) objecten. Zo voorkomt u verzuim en ernstige rugklachten bij uw medewerkers.

Beeld vertelt daarbij meer dan 1000 worden, waar het voorlichtingsmateriaal van Tiltechnieken.nl uitstekend op inspeelt. Hebben uw medewerkers naast opvallende posters en brochures toch aanvullende ondersteuning nodig bij het toepassen van de juiste tiltechnieken? Dan komen wij graag langs voor een uitgebreide training. Wij bieden het volgende voorlichtingsmateriaal voor uw bedrijf.

Bestel uw posters of brochures in onze webshop

Praktijk voorbeeld bij:

Casus met de arbeidinspectie 2009
Frigocare Terminal Rotterdam

Bij Frigocare Terminal Rotterdam wordt niet heel zwaar getild maar wel frequent. Dit kan leiden tot gezondheidsrisico’s. Ook de Arbeidsinspectie vroeg van Frigocare Terminal Rotterdam een adequate aanpak van dit aandachtspunt. Samen met V & L Centrum Arbeid & Gezondheid en Fysioconnect werd nagedacht over een goede maar toch eenvoudige beheersmaatregel. Posters werden op strategische plekken opgehangen in de organisaties en de brochures werden in 3 verschillende talen uitgedeeld aan de medewerkers. Na het doorvoeren van deze maatregelen is ook de arbeidsinspectie enthousiast geworden en heeft het aandachtspunt ingetrokken.

Team van Tiltechnieken.nl

Fysiotherapeuten - Ergonomen - Bedrijfsfysiotherapeuten
Als praktiserend bedrijfsfysiotherapeut hebben we heel wat ergonomische oplossingen bedacht in de afgelopen jaren. Tiltechnieken.nl is een bijzonder geslaagd product waarbij bedrijven op een eenvoudige en goedkope wijze kunnen voldoen aan de voorlichtingsplicht van de ARBO wetgeving.

Enkele bedrijven die u voor zijn gegaan!

Kom in contact met ons!