Tiltraining van Tiltechnieken.nl

Wij verzorgen trainingen en instructies op het gebied van fysieke belasting. Tijdens onze tiltraining worden uw medewerkers voorgelicht en geïnstrueerd over de wijze waarop ze hun eigen belastbaarheid kunnen vergroten en zichzelf weerbaar kunnen maken voor de fysieke belasting. Bij onze tiltraining maken we gebruik van een praktische vormgeving, zodat het voor iedereen goed te begrijpen is. Door de tiltraining weten uw medewerkers hoe zij de juiste techniek toe kunnen passen, waardoor zij rugklachten kunnen voorkomen.

Arboregels van tillen toegepast binnen uw bedrijf

Er zijn verschillende arboregels op het gebied van tillen, welke allen bijdragen aan de gezondheid van uw medewerkers. Wij kunnen door onderzoek naar fysiek belastende werkzaamheden uw organisatie adviseren over eventuele organisatorische en technische maatregelen waarmee u deze arboregels kunt handhaven. Dit onderzoek kan uitgevoerd worden op individueel niveau (functie, taken en handelingen), afdelingsniveau of zelfs organisatieniveau. Uw vraagstuk staat bij ons centraal en wij helpen u graag om aan de arboregels te voldoen. We kunnen aandacht schenken aan de wijze waarop u de belastbaarheid van de medewerkers kan verhogen en hoe u rugklachten en verzuim kunt voorkomen. In een uitgebreide tiltraining kunnen wij deze informatie overbrengen op uw medewerkers, waarbij we ook bedrijfsspecifieke situaties aan kunnen kaarten.

Tillen in de zorg
Voor tillen in de zorg gelden andere regels dan in het bedrijfsleven. Onze posters, brochures en tiltrainingen zijn hier helaas niet voor geschikt. Voor meer informatie over tillen in de zorg en de juiste trainingen daarvoor klik hier.